Archiv‎ > ‎léta Páně 2017‎ > ‎

Daňové zvýhodnění pro dárce

přidáno: 28. 10. 2017 7:01, autor: Předseda KDK Kroměříž   [ aktualizováno 17. 4. 2019 9:13 ]

Zákonem č. 254/2017 Sb. došlo k novelizaci ust. § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

S účinností od 1.9.2017 je v ust. § 15 odst. 1 ZDP stanoveno:

"....Jako bezúplatné plnění na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, oceňuje částkou 3000 Kč, hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč a hodnota jednoho odběru krvetvorných buněk, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, se oceňuje částkou 20 000 Kč. ..."

Dle přechodných ustanovení k zák. č. 254/2017 Sb. se novelizované ust. § 15 odst. 1 ZDP poprvé použije pro zdaňovací období kalendářního roku 2017.

Mgr. Hana Mlčouchová      

ředitelka odboru vyměřovacího FÚ pro Zlínský kraj, ÚzP v Kroměříži


Vyjádření právníka Kroměřížské nemocnice : 20.10.2017

přechodné ustanovení v tomto případě znamená, že zvýšenou hodnotu za dárcovství krve resp. její odběr) ve výši 3.000,- Kč pro snížení základu daně lze uplatnit již v daňovém přiznání za rok 2017 a to bez ohledu na to, zdali krev byla darována odebrána) před 1. 9. 2017 nebo až po tomto datum. Jinak řečeno, hodnota odběru 3.000,- Kč pro účely snížení základu daně dopadne na všechny odběry uskutečněné v roce 2017.

 Mgr. Ondřej Šebestík

 právní oddělení, Kroměřížská nemocnice a.s.

Comments