Archiv‎ > ‎léta Páně 2009‎ > ‎

(05) Pohádkový les - Divoky

Rada Klubu dárců krve Kroměřížska připravila pro děti a vnoučata členů Klubu ve věku do 15 let k jejich letošnímu svátku následující nabídku :

Sobota 23. května 2009 – jízdu parním vláčkem z Kroměříže do pohádkového lesa v Divokách (trať Kroměříž – Zdounky-Zborovice), přestup na přistavené autobusy ve Zdounkách do Divok.
Odjezd parního vláčku z Kroměříže do Zdounek v 7..50 hodin. Do Kroměříže se můžete dopravit pravidelným vlakem jedoucího z Valašského Meziříčí přes Bystřici pod Hostýnem (odj. 6.44 ), Holešova (odj. 7.04) a Hulína (odj. 7.17), příjezd do Kroměříže v 7.25. Dále přestup na parní vláček (odj. 7.50). Zpět jede parní vláček ve 13.45 ze Zdounek, s přípojem v Kroměříži na Valašské Meziříčí ve 14.45 hodin. Časy odjezdů autobusů zpět budou upřesněny na místě v Divokách.

Co hradíme dětem: 
každému dítěti člena Klubu nebo jeho vnoučatům od 3 do 15 let poskytneme finanční příspěvek na tuto akci ve výši 50,- Kč, vyplacení příspěvku proti podpisu rodičem nebo jiným doprovodem, tj. osobou  starší 18 let, v místě konání akce. Příspěvek lze použít na úhradu např. jízdného nebo vstupného do pohádkového lesa dle vlastního uvážení.

Trasa pohádkového lesa vede z hřiště v Divokách cca 4 km, pohádkové postavy, různé soutěže a hry po cestě, návrat zpět na hřiště. Na hřišti možnost občerstvení ve stáncích.
Návrat odpoledne zpět do Kroměříže autobusem z Divok, který pojede zpět k  vláčku  do Zdounek
–  autobusy pak pojedou za jízdné do Kroměříže, případně se lze parním vláčkem ze Zdounek  vracet po stejné trase do Kroměříže a dále pravidelným vlakem směr Valašské Meziříčí jako ráno. 
Zájemci o tuto akci nahlásí nejpozději do 18. května 2009  jméno dítěte nebo dětí s uvedením data narození  na tel.číslo 603 764 254 (předseda Klubu) nebo u jiného člena Rady Klubu ( p. Kotibová tel. 777 331 669, p.Úlehlová tel. 604 843 102 a p. Dvořáková tel. 721 349 425) nebo lze dítě  přihlásit přímo v den konání akce u vedoucího přímo na hřišti v Divokách.
Děti je také možno přihlásit v den odběru krve Út, St na TS Kroměřížské nemocnice u p. Kalabuse a to rovněž do 18. května 2009.

Seznam dětí potřebujeme předem pro plánování finanční částky na tuto akci. 

V případě extrémně nepříznivého počasí se akce přesouvá na jiný možný termín.
Srdečně zve Rada Klubu
Comments