Archiv‎ > ‎léta Páně 2010‎ > ‎

p) Výroční shromáždění

16. VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 
členů Klubu dárců krve Kroměřížska

v pátek 22. ledna 2010 od 17 hodin 
v sále Sokolského domu, 
tř. 1. máje 214, Kroměříž

Čas neúprosně letí. Pomalu nastává období bilancování naší klubové činnosti za rok 2009. Od
posledního výročního shromáždění v lednu t.r. již uplynul téměř rok, a tak se sluší poděkovat nejen vám,
členům, za přízeň a podporu klubové činnosti, ocenit ty, kteří dosáhli jubilejních odběrů krve, ale také
složit účty i sponzorům, kteří se nejen finanční podporou, ale také věcnými dary na této naší bohaté
klubové činnosti v letošním roce podíleli. Přijměte proto naše pozvání.
  • Prezence 16 – 17 hodin
  • Zahájení, přivítání hostů
  • Vystoupení předsedy Klubu a zhodnocení klubové činnosti za uplynulé období roku 2009
  • Finanční zpráva o hospodaření Klubu
  • Ocenění členů Klubu za 50, 60, 70, 80, 90, 100, jubilejních bezplatných odběrů krve
  • Vystoupení hostů
  • Přijetí usnesení, závěr pracovní části
Občerstvení zajištěno. Na výročním shromáždění lze uhradit členský příspěvek na rok 2010.

Srdečně zve Rada Klubu

Comments