Archiv‎ > ‎léta Páně 2012‎ > ‎

Mimořádná volební schůze

přidáno: 26. 6. 2012 8:20, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 1. 8. 2012 22:08 ]

Pozvánka na mimořádnou volební členskou schůzi 
Klubu dárců krve Kroměřížska Vážení členové Klubu,

dovoluji si vás tímto pozvat na mimořádnou volební členskou schůzi Klubu dárců krve Kroměřížska, která se uskuteční vzhledem ke stávající situaci v Radě KDKK spojené s odstoupením JUDr. Josefa Čecha z funkce předsedy KDKK. Setkání se koná dne 13.7.2012 v prostorách Sokolského domu v Kroměříži od 16. hodiny. Zároveň vás tímto žádám o co nejvyšší možnou účast.

Program:
  • zahájení v 16:00
  • volba návrhové a kontrolní komise
  • volba člena KDKK, který bude pověřen vedením členské schůze
  • odvolání stávající Rady KDKK
  • volba nových členů Rady KDKK z přednesených návrhů 
  • přijetí usnesení
Návrhy na nové složení Rady KDKK (nutno navrhnout všech devět členů), kteří musí s nominací souhlasit, zasílejte rovněž do pátku 6.7.2012 na e-mail informace@kdk.kromeriz.cz


Václav Kuchař, místopředseda KDKK,
pověřen vedením
Comments