Kontakty

Úřední hodiny Klubu dárců krve Kroměřížska, z.s.

Každé úterý a středu 7:00 hod – 9:00 hod 
(tj. dny odběru) na Transfuzní stanici Kroměřížské nemocnice a.s.

Každé první úterý v měsíci 17:00 hod – 19:00 hod
v kanceláři KDKK, z.s. v nemocnici budova C, 1. patro vlevo na konci chodby (kancelář je označena).

V prázdninových měsících červenci a srpnu úřední hodiny v kanceláři nejsou.


Klub dárců krve Kroměřížska, z.s.
IČO: 65270029
Bankovní spojení: FIO banka, a.s., pobočka Kroměříž, číslo účtu 2000515097/2010

Korespondenční adresa
Žerotínova 2907/67
767 01  Kroměříž


Zároveň máme Poštovní schránku v nemocnici budova C v přízemí (pod kanceláří KDKK, z.s.).

Předsedkyně Rady Klubu
Dagmar Úlehlová
Tel. +420 604 843 102

Místopředsedkyně Rady Klubu
Jindra Míšková
Tel. +420 603 384 648

Hospodářka Klubu
Lenka Nádeníčková
Tel. +420 775 341 772

člen Rady Klubu
Jaroslav Jelínek
Tel. +420 602 545 488

členka Rady Klubu
Hana Jelínková
Tel. +420 603 582 576

členka Rady Klubu
ing. Zuzana Dupejová
Tel. +420 736 261 195

člen Rady Klubu
ing. Luděk Míšek
Tel. +420 739 029 496