O nás‎ > ‎

Jak se stát členem?

Budeme rádi, když rozšíříte řady našich členů. Budete pravidelně informováni o akcích, které pro vás připravujeme, se kterými nám můžete také pomoci, o oddychových a relaxačních akcích pro členy a dalších aktivitách Spolku. Máte nějaký svůj nápad, projekt, který bychom mohli realizovat? Vítáme vaši iniciativu a rádi se budeme vašimi návrhy, podněty a nápady zabývat.
 
Členský příspěvek je 200,- Kč/rok
Členství je možné od 18 let 

Abyste se stali našimi členy, je nutné vyplnit členskou přihlášku, podepsat a zaslat ji na naši korespondenční adresuVaše přihláška po doručení podléhá schválení na nejbližším zasedání Rady spolku (každé první úterý v měsíci s vyjímkou měsíců červenec a srpen). Po schválení přihlášky obdržíte Členský průkaz.  Číslo účtu, na který pak můžete tento členský příspěvek zaplatit a následně jej platit vždy nejpozději do konce února příslušného kalendářního roku , je 2000515097/2010, variabilní symbol je číslo Vašeho členského průkazu (např. 458 a pod). To platí i v případě, že členský příspěvek uhradíte na účet Spolku poštovními poukázkami prostřednictvím České pošty, a.s.
Dále je možné členský příspěvek také uhradit v hotovosti na příjmový doklad v odběrové dny Út, St na Transfúzní stanici Kroměřížské nemocnice, a.s. u zástupce Spolku. Rozhodujícím dnem pro využívání členských výhod je den připsání prvního členského příspěvku ve výši 200,- Kč na účet Spolku nebo den složení této částky v hotovosti do pokladny Spolku.

V případě, že budete po dobu dvou let po sobě jdoucích v prodlení s placením členského příspěvku, bude Vaše členství po marném uplynutí 2 let zrušeno. Zrušení členství v Klubu podléhá v těchto případech schválení Radou Klubu.

dokument