O nás‎ > ‎

Jak se stát členem?

Budeme rádi, když rozšíříte řady našich členů. Budete pravidelně informováni o akcích, které pro vás připravujeme, se kterými nám můžete také pomoci, o oddychových a relaxačních akcích pro členy a dalších aktivitách Klubu. Máte nějaký svůj nápad, projekt, který bychom mohli realizovat? Vítáme vaši iniciativu a rádi se budeme vašimi návrhy, podněty a nápady zabývat.
 
Členský příspěvek je 150,- Kč/rok (platí pro rok 2014).
Členství je možné od 18 let 

Abyste se stali našimi členy, je nutné vyplnit členskou přihlášku, podepsat a zaslat ji na naši korespondenční adresuVaše přihláška po doručení podléhá schválení na nejbližším zasedání Rady klubu (každé první úterý v měsíci s vyjímkou měsíců červenec, srpen). Po schválení přihlášky obdržíte poštou Členský průkaz.  Číslo účtu, na který pak můžete tento členský příspěvek zaplatit a následně jej platit vždy nejpozději do konce února příslušného kalendářního roku , je 2000515097/2010, variabilní symbol je číslo Vašeho členského průkazu (např. 458 a pod). To platí i v případě, že členský příspěvek uhradíte na účet Klubu poštovními poukázkami prostřednictvím České pošty, a.s.
Dále je možné členský příspěvek také uhradit v hotovosti na příjmový doklad v odběrové dny Út, St na Transfúzní stanici Kroměřížské nemocnice, a.s. u předsedy nebo místopředsedy Klubu. Rozhodujícím dnem pro využívání členských výhod je den připsání prvního členského příspěvku ve výši 150,- Kč na účet Klubu nebo den složení této částky v hotovosti do pokladny Klubu.

V případě, že budete po dobu dvou let po sobě jdoucích v prodlení s placením členského příspěvku, bude Vaše členství po marném uplynutí 2 let zrušeno. Zrušení členství v Klubu podléhá v těchto případech schválení Radou Klubu.

dokument