O nás‎ > ‎

Oceňování dárců krve

Bezpříspěvkoví dárci krve jsou v současné době zásadní a nenahraditelnou pomocí pro všechna lékařská oddělení, kde dochází k využití krve. Stále platí, že lidé ochotní darovat nezištně svou krev, jsou z hlediska příjemce krve a jejích derivátů nejbezpečnějším zdrojem.

Nejvýznamnější odměnou pro dárce krve je jistě jejich osobní zadostiučinění. Kromě toho na bezplatné dárce pamatují i některé instituce.

Český červený kříž (v regionu Kroměřížska Oblastní spolek ČČK v Kroměříži) každoročně pořádá slavnostní oceňování dárců krve. Dárcům jsou předány medaile prof. Jana Janského za 20 a 40 odběrů, dále Zlaté kříže III., II. a I.stupně za 80, 120 a 160 odběrů krve a malý dárek. Předávání tohoto ocenění je spojeno s přátelským posezením, občerstvením a kulturním programem.
 
Klub dárců krve Kroměřížska,z.s. z pověření Oblastního spolku ČČK v Kroměříži předává medaili prof. Jana Janského za 10 odběrů (bronzová medaile) dárcům krve ihned po tomto odběru a to přímo na transfúzní stanici Kroměřížské nemocnice a.s. před fórem zúčastněných dárců. Mimo této bronzové medaile oceňuje klub své členy - dárce krve od 50 odběrů a za každý desátý jubilejní odběr plné krve malým dárkem. Ocenění se uskutečňuje každoročně při výročním shromáždění členů, zpravidla v lednu následujícího roku.
Mimo tato věcná ocenění zasílá předseda spolku oznámení o jubilejních odběrech plné krve (nad 50 a více) starostům příslušných měst a obcí k možné medializaci dárců ve Zpravodajích měst a obcí.
U jubilantů - členů klubu je zasílán takový dopis na vědomí také jejich zaměstnavatelům.
Comments