O nás‎ > ‎

Oceňování dárců krve

Bezpříspěvkoví dárci krve jsou v současné době zásadní a nenahraditelnou pomocí pro všechna lékařská oddělení, kde dochází k využití krve. Stále platí, že lidé ochotní darovat nezištně svou krev, jsou z hlediska příjemce krve a jejích derivátů nejbezpečnějším zdrojem.

Nejvýznamnější odměnou pro dárce krve je jistě jejich osobní zadostiučinění. Kromě toho na bezplatné dárce pamatují i některé instituce.

Klub dárců krve Kroměřížska,z.s. Spolek své členy - dárce krve oceňuje od 50 odběrů a za každý desátý jubilejní odběr plné krve malým dárkem. Ocenění se uskutečňuje každoročně při výročním shromáždění členů, zpravidla v lednu následujícího roku. Mimo tato věcná ocenění zasílá předseda spolku oznámení o jubilejních odběrech plné krve (nad 50 a více) starostům příslušných měst a obcí k možné medializaci dárců ve Zpravodajích měst a obcí a k jejich ocenění. U jubilantů - členů klubu je zasílán takový dopis na vědomí také jejich zaměstnavatelům.

Český červený kříž (v regionu Kroměřížska Oblastní spolek ČČK v Kroměříži) každoročně pořádá slavnostní oceňování dárců krve. Dárcům jsou předány medaile prof. Jana Janského za 20 a 40 odběrů, dále Zlaté kříže III., II. a I.stupně za 80, 120 a 160 odběrů krve.  Za 1. odběr je odznak "kapka krve", za 10 odběrů bronzová plaketa prof. Janského – tyto jsou předávány přímo na transfuzní stanici ihned po odběru.
Comments